Ozimy międzyplon doskonały

Mieszanka Gorzowska jest znanym, wysoko plonującym i wysokobiałkowym poplonem ozimym już od 1928 roku, kiedy to została opracowana w Gorzowie Wielkopolskim przez pracowników DSV. Mieszanka składa się z życicy wielokwiatowej, inkarnatki i wyki ozimej i nadaje się na wszystkie gleby – na glebach słabszych może być wysiewana z żytem. Dostarcza wysokich plonów masy zielonej i suchej z bardzo dobrą wartością paszową i wysoką masą korzeni. Odrost może być pastwiskowany, koszony, spasany na świeżo, zakiszany lub zmulczowany jako zielony ugór. Dzięki Mieszance Gorzowskiej możemy znacznie zwiększyć ilość uzyskiwanej paszy wykorzystując potencjał naszej gleby dodatkowo ją poprawiając. Sprawdź Mieszankę Gorzowską w naszej ofercie >>

Główne, sprawdzone w praktyce cechy Mieszanki Gorzowskiej:

 • wysoka zimotrwałość – bezpieczna uprawa w całej Polsce
 • wysokowartościowa pasza – bogata we wszystkie składniki pokarmowe
 • doskonałe zakiszanie się materiału
 • stabilizacja struktury gleby oraz ochrona przed erozją
 • wiązanie azotu i konserwacja składników pokarmowych
 • lepsza infiltracja wody
 • zwiększenie ilości próchnicy

Idealny międzyplon na zazielenienie

Mieszanka Gorzowska spełnia wymogi zazielenienia jako międzyplon ozimy składający się z 3 gatunków roślin – poza świetnym oddziaływaniem na glebę oraz dostarczeniem rewelacyjnej paszy umożliwia spełnienie warunków zazielenienia.

Termin siewu i zbioru

Optymalny termin wysiewu – od połowy sierpnia do końca września. Przy długiej jesieni możliwy siew do listopada. Aby mieszanka dała wysoki plon wymagane jest minimum wyrzędowanie się roślin jesienią. Zbiór Mieszanki Gorzowskiej występuje zależnie od rejonu kraju, rozpoczęcia się wegetacji i warunków pogodowych – od końca kwietnia do połowy maja. Po zbiorze możliwy jest siew kukurydzy.

Normy wysiewu

Mieszankę Gorzowską w siewie czystym na glebach średnich i dobrych wysiewamy w ilości 45-50kg/ha, na glebach słabszych 50-55 kg/ha.

Na słabsze gleby z żytem

Na słabych glebach polecamy wysiew Mieszanki Gorzowskiej z żytem ozimym w celu zbioru jeszcze większego i wyższej jakości plonu. Mieszanka Gorzowska oprócz dostarczenia większej masy (różne piętra) znacznie polepszy jakość paszy oraz jej zakiszenie razem z żytem.

Mieszanka Gorzowska z żytem – norma wysiewu zależna od potrzeb, przykładowo:

 • gleby średnie: 30 kg Mieszanki Gorzowskiej + 50 kg żyta
 • gleby słabe: 20 kg Mieszanki Gorzowskiej + 70 kg żyta

Uprawa i siew

Zależnie od potrzeb są dwa sposoby uprawy pod Mieszankę Gorzowską co związane jest z sposobem uprawy pod roślinę następczą, którą zwykle jest kukurydza.
Pierwszy sposób to zastosowanie obornika jesienią i przeoranie go, po czym doprawienie gleby i wysiew Mieszanki Gorzowskiej. Wtedy zwykle po zbiorze wiosną następuje wymieszanie gleby agregatami – kultywatorami podorywkowymi / gruberami i siew kukurydzy bez orki. Gleba po Mieszance Gorzowskiej posiada bardzo dobrą strukturę więc orka nie jest konieczna. Obornik zastosowany jesienią jest już odpowiednio „przerobiony” i skorzysta z niego kukurydza.
Drugi sposób to płytka uprawa jesienna np. broną talerzową i siew Mieszanki Gorzowskiej. Wiosną pod kukurydzę wykonywana jest orka. Siew Mieszanki Gorzowskiej należy wykonać dość starannie wysiewając nasiona rzędowo lub rzutowo. Optymalnie na głębokość 1-2 cm. Po siewie dobrą praktyką jest zawałowanie powierzchni.

Nawożenie przedsiewne

Aby uzyskać wysokie plony polecane jest solidne nawożenie Mieszanki Gorzowskiej – jest one zależne od zasobności gleb. Mniej więcej kształtuje się ono tak:
Przedsiewnie fosfor i potas w dawkach:

 • P2O5 – 40-80 kg/ha
 • K2O – 60-120 kg/ha

Przykładowo można zastosować Polifoskę 6/8 lub nawóz Ultra 8 w dawkach 200-400kg/ha.
Jak wcześniej wspominałem możliwe i nawet wskazane biorąc pod uwagę roślinę następczą jest zastosowanie obornika. Nie stosując obornika, a jeśli występuje taka potrzeba, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wapna – ilość zależna od pH. Mieszanka Gorzowska „lubi” odczyn w zakresie 5,5-7 pH. W celu szybkiej poprawy pH gleby i/lub optymalnego zaopatrzenia w wapń polecam wapno – kredę granulowaną Polcalc.

Nawożenie wiosenne

Wiosenne nawożenie opiera się głównie na solidnej dawce azotu. Polecam stosowanie N razem z siarką co przynosi bardzo dobre efekty. Wiosenna dawka azotu powinna wynosić około 50-100 kg N/ha.
Jeśli uda się wcześnie wjechać w pole np. już w I połowie marca to można zastosować mocznik (około 120-180kg) lub Polifoskę 21 (ok. 250-400kg).
Jeśli wjedziemy później należy zastosować azot szybko działający czyli saletrę (ok. 150-250kg) lub Saletrosan 26 (ok. 200-350kg).
Polecam również zastosowanie potasu wiosną. Przykładowo stosując jesienią (przedsiewnie) około 60kg K2O – wiosną można rozsiać również 60kg w postaci soli potasowej (ok. 100kg) lub nawozu Korn-Kali (ok. 100-150kg).

Mieszanka Gorzowska „na dłużej”

Otrzymuję często pytanie – czy można w razie takiej potrzeby zostawić Mieszankę Gorzowską na dłużej tj. do końca roku. Moja odpowiedź brzmi: Mieszanka Gorzowska jest typowym jednokośnym międzyplonem ozimym – zdecydowanie największy plon z połączenia trzech gatunków otrzymujemy w jednym pokosie wiosennym. Zostawiając ją na kolejne pokosy musimy mieć świadomość, że pozostanie nam „tylko” jeden składnik czyli życica wielokwiatowa. Mimo to umożliwi ona dość dobre kolejne pokosy aż do jesieni. Przykładowo gdy chcielibyśmy posiać w to miejsce od nowa mieszankę jednoroczną to jednak warto zostawić życicę wielokwiatową i pozwoli nam to zebrać jeszcze 3-4 pokosy w tym samym roku. Dobrym sposobem jest również podsiew takiego użytku mieszanką jednoroczną Country 2053 Turbo (z koniczyną perską) lub Futtertrio (życice westerwoldzkie). Podsiew polecamy wykonać specjalistycznym sprzętem – agregatem Guttler Green Master – jak najszybciej po zbiorze.
W naszej ofercie znajduje się również mieszanka Agropoplon – w jej składzie znajdziemy większą ilość życicy wielokwiatowej i jest ona lepszym rozwiązaniem gdy chcemy zebrać więcej jak jeden wiosenny pokos tj. przy siewie wczesnoletnim zbiór jesienią, wiosną i ewentualnie do końca roku lub przy siewie jesiennym kilka pokosów w roku następnym.


Kup Mieszankę Gorzowską z dostawą w 24 godziny >>