Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez BIG AGRO z siedzibą w Karolewie 28 (11-400 Kętrzyn), w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą wyłącznie w celu wyżej wskazanym. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie przez BIG AGRO z siedzibą w Karolewie 28 (11-400 Kętrzyn) danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym BIG-AGRO.PL.