• Towary oferowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta, dystrybutora albo Sklepu Internetowego.
  • Reklamowany towar może zostać przesłany do Sklepu Internetowego pocztą, lub przesyłką kurierską, bądź dostarczony osobiście do siedziby Sklepu Internetowego pod adresem: Karolewo 28, 11-400 Kętrzyn.
  • W przypadku gdy z towarem dostarczona jest Klientowi oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju, zaś Sklep Internetowy pośredniczy w przekazaniu towaru do autoryzowanych serwisów gwarancyjnych oraz po naprawie, z serwisu do Klienta. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.
  • Klient może nie skorzystać z pośrednictwa Sklepu Internetowego i sam dostarczyć towar do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej.
  • Reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria, które mają wpływ na jego funkcjonalność.
  • Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać wypełnioną kartę gwarancyjną.
  • Towar powinien zawierać opakowanie pozwalające na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania towaru.
  • W przypadku zakupu towaru przez Klienta, niebędącego Konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.