Siejąc wieloletnie mieszanki traw, lucerny lub koniczyny znaną praktyką jest siew razem ze zbożem jako “osłoną” dla młodych siewek. Często też wysiew ze zbożem podyktowany jest brakiem siewnika mogącego wysiać odpowiednią – dokładną dawkę drobnych nasion traw czy motylkowych. Stosowanym zbożem jest zwykle jęczmień jary, czyli stosunkowo najszybciej schodzące zboże (wczesny zbiór) oraz gatunek, który można posiać później tzn. nawet w maju. Najgorszym rozwiązaniem jest siew z pszenicą jarą, która dojrzewa później.

Siew nasion traw/motylkowych w jednym rzędzie ze zbożem nie jest dobrym pomysłem stąd w przypadku braku siewnika rzutowego najlepiej siać na dwa razy w tzw. krzyż.

Biorąc jednak pod uwagę wybór mieszanek traw, lucern czy koniczyn z wyższej półki, czyli intensywniejszych w uprawie – o szybszym tempie wzrostu i lepszym plonowaniu (więcej pokosów rocznie) coraz więcej rolników przekonuje się do siewu siewnikami rzutowymi (np. Guttler Green Master), a jako roślinę ochronną stosuje Futtertrio marki DSV, co jest znacznie lepszym rozwiązaniem jak zboże.

W nowym zasiewie szybko wschodzące gatunki życic westerwoldzkich w typie poplonowym, czyli składniki Futtertrio – znacznie ograniczają zachwaszczenie co umożliwia zbiór pierwszego pokosu dobrej jakości i w stosunkowo większej ilości. Zwiększają się też plony drugiego i kolejnych pokosów w roku siewu. Mieszanka ta spełnia swoje zadanie o wiele lepiej niż popularny niegdyś jęczmień jary lub inne zboża.Osłania młode siewki innych gatunków umożliwiając im prawidłowy rozwój. Futtertrio nie potrzebuje tyle wody co zboże i nie zajmuje tyle miejsca. Mieszanka Futtertrio sprawdza się doskonale w tej roli co potwierdzają najlepsi hodowcy bydła.

Dawka Futtertrio jest zależna od wysiewanych gatunków wieloletnich:

  • mieszanki traw – 5-10kg/ha
  • mieszanki traw z dużą ilością lucern / koniczyn – 5-8kg/ha
  • koniczyny – 5-6kg/ha
  • lucerny – 4-5kg/ha.