fbpx

Mieszanka Poplonowa GORZOWSKA (10kg)

118.00

Rewelacyjny międzyplon ozimy – świetna jakość nasion OSEVA!

 

Opis produktu

Mieszanka Poplonowa Gorzowska OSEVA składa się z życicy wielokwiatowej, koniczyny inkarnatki i wyki ozimej i nadaje się na wszystkie gleby poza skrajnie słabymi i mocno zakwaszonymi – na glebach słabszych może być wysiewana z żytem. Dostarcza wysokich plonów masy zielonej i suchej z bardzo dobrą wartością paszową i wysoką masą korzeni. Mieszanka poprawia strukturę gleby i infiltrację wody. Mieszanka zwiększa zawartość próchnicy oraz azotu w glebie dzięki wiązaniu atmosferycznego a także daje rekordowe plony wysokiej jakości paszy – nawet do 70 t/ha.

Cechy mieszanki:

  • wysokowartościowa pasza,
  • stabilizacja struktury gleby, ograniczenie erozji w okresie zimowym,
  • wiązanie azotu i konserwacja składników pokarmowych,
  • lepsza infiltracja wody,
  • zwiększenie ilości próchnicy,
  • świetna pasza – sianokiszonka i kiszonka,
  • super wczesny pokos wiosną (koniec kwietnia – początek maja) i możliwy siew kukurydzy w optymalnym terminie.

Mieszanka spełnia wymogi zazielenienia jako międzyplon ozimy składający się z 3 gatunków roślin – planując zazielenienie na przyszły rok – wpisz mieszankę gorzowską i ciesz się zarówno dopłatą jak i wartościową paszą!

Optymalny termin wysiewu – od połowy sierpnia do końca września. Przy długiej jesieni możliwy siew na początku października. Aby mieszanka dała wysoki plon wymagane jest minimum wyrzędowanie się roślin jesienią.

Po zebraniu mieszanki na początku maja wysiewana zwykle zostaje kukurydza lub mieszanka pozostaje na kolejne odrosty (zostaje głównie życica wielokwiatowa stąd plon w kolejnych pokosach nie jest już tak olbrzymi jak w tym pierwszym).

Normy wysiewu:

Mieszanka Gorzowska w siewie czystym na glebach średnich i dobrych 45-50kg/ha, na glebach słabszych 50-55 kg/ha.

Mieszanka Gorzowska z żytem – norma wysiewu zależna od potrzeb, przykładowo:

Gleby średnie: 30 kg Mieszanki Gorzowskiej + 50 kg żyta

Gleby słabe: 20 kg Mieszanki Gorzowskiej + 70 kg żyta.

 

Skład:

GATUNKI UDZIAŁ
 życica wielokwiatowa 50%
 koniczyna inkarnatka 30%
 wyka ozima 20%

 

Dodatkowe rabaty

Warunki handlowe:

  • darmowa wysyłka przy zakupie za minimum 2900 zł brutto
  • indywidualna wycena przy zakupie za minimum 4900 zł brutto
  • dodatkowy rabat przy zakupie minimum 500 kg po przedpłacie

Dodatkowe informacje

Podatek VAT w cenie wynosi

8%