Promocja!

GORZOWSKA MAX MILK (25kg)

297.50 295.00

GORZOWSKA MAX MILK – rewelacyjny międzyplon ozimy – obfite plony i extra jakość paszy!

Darmowa dostawa przy zakupie minimum 300 kg nasion. Specjalny, indywidualny rabat przy zakupie nasion za minimum 5000 zł.

Opis

Mieszanka składa się z życicy wielokwiatowej, koniczyny inkarnatki i wyki ozimej. Nadaje się na wszystkie gleby poza skrajnie słabymi i mocno zakwaszonymi – na glebach słabszych może być wysiewana z żytem. Dostarcza wysokich plonów masy zielonej i suchej z bardzo dobrą wartością paszową i wysoką masą korzeni. Mieszanka poprawia strukturę gleby i infiltrację wody. Mieszanka zwiększa zawartość próchnicy oraz azotu w glebie dzięki wiązaniu atmosferycznego a także daje rekordowe plony wysokiej jakości paszy – nawet do 70 t/ha.

Cechy mieszanki:

 • wysokowartościowa pasza,
 • stabilizacja struktury gleby, ograniczenie erozji w okresie zimowym,
 • wiązanie azotu i konserwacja składników pokarmowych,
 • lepsza infiltracja wody,
 • zwiększenie ilości próchnicy,
 • świetna pasza – sianokiszonka i kiszonka,
 • super wczesny pokos wiosną (koniec kwietnia – początek maja) i możliwy siew kukurydzy w optymalnym terminie.

Mieszanka spełnia wymogi zazielenienia jako międzyplon ozimy składający się z 3 gatunków roślin – planując zazielenienie na przyszły rok – wpisz mieszankę gorzowską i ciesz się zarówno dopłatą jak i wartościową paszą!

Optymalny termin wysiewu – od połowy sierpnia do końca września. Przy długiej jesieni możliwy siew na początku października. Aby mieszanka dała wysoki plon wymagane jest minimum wyrzędowanie się roślin jesienią.

Po zebraniu mieszanki na początku maja wysiewana zwykle zostaje kukurydza lub mieszanka pozostaje na kolejne odrosty (zostaje głównie życica wielokwiatowa stąd plon w kolejnych pokosach nie jest już tak olbrzymi jak w tym pierwszym).

Skład:

 • Życica wielokwiatowa – 50%
 • Wyka ozima – 30%
 • Koniczyna inkarnatka – 20%

Normy wysiewu:

 • W siewie czystym na glebach średnich i dobrych 45-50kg/ha, na glebach słabszych 50-55 kg/ha.
 • Z żytem – norma wysiewu zależna od potrzeb, przykładowo:
 • Gleby średnie: 30 kg Mieszanki + 50 kg żyta
 • Gleby słabe: 20 kg Mieszanki + 70 kg żyta.

Dodatkowe informacje

Waga 25 kg
Podatek VAT w cenie wynosi

8%