fbpx

EPSO Microtop®

49.501,890.00

EPSO Microtop® to nawóz WE – siarczan magnezu z mikroskładnikami pokarmowymi 15+31

 


Produkt oferowany jest w stawce VAT 8% dla gospodarstw rolnych – złożenie zamówienia wiąże się z oświadczeniem, iż zostanie wykorzystany na potrzeby rolnicze we własnym gospodarstwie rolnym.

W przypadku zakupu na firmę stawka VAT wynosi 23% stąd cena będzie wyższa.


 

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

Opis produktu

 • 15% MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie
 • 31% SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie
 • 0,9% B Bor rozpuszczalny w wodzie
 • 1% Mn Mangan rozpuszczalny w wodzie

 

Charakterystyka

 • EPSO Microtop® to dolistny nawóz o szybkim działaniu zawierający magnez, siarkę, bor i mangan. Wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie.
 • EPSO Microtop® pokrywa wzrastające zapotrzebowanie na mikroelementy.
 • Działa skutecznie niezależnie od warunków glebowych (takich jak np. wilgotność), gdyż jego składniki wchłaniane zostają bezpośrednio przez liście.
 • Szybko i skutecznie zapobiega występującym podczas wzrostu objawom niedoboru magnezu, siarki, boru i manganu.
 • Pozwala uniknąć sytuacji prowadzących do niedoboru składników pokarmowych.
 • Umożliwia szybkie oraz skuteczne dozowanie boru i manganu w połączeniu z magnezem i siarką.
 • EPSO Microtop® jest dopuszczony do stosowania zarówno w rolnictwie ekologicznym jak i w programach środowiskowych, zgodnie z rozporządzeniem unijnym 834/2007.

 

Zalecane nawożenie

 • EPSO Microtop® w ilości 25 kg ha-1 dostarcza dolistnie 3,75 kg MgO, 3 kg S, 225 g boru i 250 g manganu. Jedno- lub dwukrotna aplikacja pokrywa szczytowe zapotrzebowanie na magnez i siarkę oraz bor i mangan.
 • Stosuje się roztwór 5 %-owy (5 kg EPSO Microtop® na 100 l wody). Koncentracja ta dotyczy też stosowania w połączeniu z środkami ochrony roślin. Łącznie aplikować należy ok. 25 kg ha-1, przy mniejszych ilościach wody, zaleca się kilkukrotne stosowanie. Przy silnych niedoborach, względnie przy ich widocznych objawach, dawkę należy zwiększyć do 50 kg ha-1 i nawozić odpowiednio 2-3 krotnie.
 • EPSO Microtop® można łączyć ze środkami ochrony roślin oraz nawozami płynnymi. W przypadkach mieszania większej ilości preparatów należy w razie wątpliwości sprawdzić możliwość mieszania. Należy przestrzegać wskazówek producentów środków ochrony roślin.
 • Stosowanie EPSO Microtop® na uprawach wrażliwych na bor (np.zboże) powinno się odbywać na podstawie znajomości zasobności gleby w bor oraz jego zawartości w roślinach.

 

Korzyści

Magnez:

 • Wpływa na wysokość plonów i jakość uprawy.
 • Jako atom koordynujący w chlorofilu znacznie podnosi efektywność fotosyntezy.
 • Odgrywa ważną rolę w procesach przemiany energii, białka i węglowodanów, niezbędnych dla wzrostu rośliny i magazynowania asymilatów.
 • Niedobór magnezu występuje często w okresie intensywnego wzrostu, podczas niskich i wysokich temperatur oraz przy jego niewystarczającej dostępności w glebie.

Siarka:

 • Wpływa na przemianę białka oraz zwiększa efektywność azotu.
 • Preferowana jest przez rośliny w postaci siarczanowej (jon SO4), przyswajalnej zarówno przez korzenie, jak i liście.
 • Ze względu na spadek emisji siarki przemysłowej do atmosfery stanowi ważny element nawożenia.

Bor:

 • Wpływa na tworzenie ścian komórkowych, gospodarkę wodną roślin oraz na produkcję bogatych energetycznie: cukru i skrobi.
 • Posiada wąski obszar działania pomiędzy zwalczaniem niedoborów, optymalnym zaopatrzeniem a toksycznością. Z tego względu nawozić należy na podstawie znajomości zasobności gleby w bor i jego zawartości w roślinach.
 • Objawy niedoboru występują często po okresach suszy i przejawiają się obumieraniem stożków wzrostu, deformacją i obumieraniem najmłodszych liści, zahamowaniem wzrostu, zgrubieniem łodyg, pękaniem tkanki i zmniejszeniem blaszek liściowych.

Mangan:

 • Aktywuje dużą ilość enzymów, przez co odgrywa ważną rolę w przemianie materii rośliny.
 • Jest niezbędny przy chloro- i fotosyntezie, oraz przy redukcji azotanów i tworzeniu aminokwasów.
 • Wzmacnia odporność rośliny na choroby.
 • Wraz ze wzrostem pH w glebie znacznie spada jego dostępność. Susza i dobra cyrkulacja w glebie wzmagają wiązanie manganu. Jedyną bezpośrednią i skuteczną metodą nawożenia jest nawożenie dolistne.

Dodatkowe informacje

Waga brak
Dawka

5-10 kg/200l wody (1 ha)

Podatek VAT w cenie wynosi

8% (dla gospodarstw rolnych – złożenie zamówienia wiąże się z oświadczeniem, iż zostanie wykorzystany na potrzeby rolnicze we własnym gospodarstwie rolnym).