fbpx

AgroSulCa (nawóz siarkowo-wapniowy) 1000kg

220.00429.00

Rewelacyjny nawóz siarkowo-wapniowy dostarczający łatwo przyswajane składniki tanim kosztem! Ogranicza erozję i zaskorupianie gleby. Nie powoduje zakwaszenia. Znacznie zwiększa plony wszystkich roślin!

Nawóz dostępny również luzem (wywrotki około 25 ton) oraz całosamochodowo 24t – dużo niższa cena.

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

Opis produktu

AgroSulCa to skuteczny nawóz siarkowo-wapniowy dostarczający potrzebne roślinom makroskładniki pokarmowe – siarkę i wapń, które ulegają szybkiego rozpuszczeniu i przyswojeniu przez rośliny. Polecany jest głównie pod rośliny siarkolubne jak rzepak. Jest to najtańsze źródło siarki na rynku – jego stosowanie jest uzasadnione ekonomicznie pod wszystkie rośliny uprawne. Nie zakwasza gleb. Polepsza ich strukturę czyniąc znacznie lepsze warunki do rozwoju roślin i uzyskania bardzo wysokich plonów.

AgroSulCa w swym składzie zawiera dwa składniki mineralne w formie łatwo dostępnej dla rośliny:  wapń (Ca2+) oraz siarkę siarczanową (SO42-).

AgroSulCa poprawia ogólne właściwości gleby

 • poprawia strukturę gleby — mniej zwięzła i  zaskorupiona gwarantuje lepsze wschody
 • zapewnia lepszą infiltrację wody w glebę, co zapobiega erozji
 • wpływa na wzrost głębokości ukorzeniania się roślin, co ułatwia lepsze wykorzystanie wody i azotu
 • zapewnia mniejsze zanieczyszczenie ziemią okopowych i warzyw korzeniowych
 • poprawia jakość płodów, zwłaszcza warzyw (więcej wapnia i białka)
 • zwiększa odporność na patogeny, poprawiając zdrowotność roślin

Dostarcza cenne składniki pokarmowe

 • poprawy warunków pobierania składników pokarmowych, zarówno poprzez stymulację wzrostu systemu korzeniowego, jak i transport składników z gleby do rośliny
 • optymalizacji relacji między pobieraniem azotu a pozostałymi składnikami, określającymi efektywność azotu nawozowego
 • poprawy stanu zdrowotnego rośliny, wynikającej zarówno ze zbilansowanego stanu odżywienia, jak i bezpośredniego ograniczania presji patogenów
 • zwiększonej asymilacji N2 w następstwie większego tworzenia brodawek korzeniowych roślin strączkowych i motylkowych

Eliminuje wpływ toksycznego glinu Al3+

Podstawowym zadaniem rolnika jest neutralizacja toksycznego glinu, gdyż tylko w ten sposób można poprawić właściwości i funkcjonowanie gleb uprawnych, a tym samym przywrócić ich produktywność. Najprostszym sposobem rewitalizacji funkcji gleby jest systematyczne wapnowanie. Nie można tego dokonać, gdy rocznie z gleby ubywa od 200 do 300 kg CaO/ha, a średnia dawka wapna nawozowego pokrywa zaledwie 10–20% strat.

Z nawozem AgroSulCa kontrola AI3+ jest możliwa, gdyż nawóz ten zawiera dwa składniki:

 • wapń Ca2+
 • siarkę w formie siarczanowej SO42-, która wiąże glin w związek o mniejszej rozpuszczalności.

AgroSulCa rozpuszcza się powoli w wodzie glebowej i do roztworu glebowego docierają dwa składniki, wapń Ca oraz anion siarczanowy SO42-.  Pierwszy z wymienionych składników wypiera na drodze wymiany jonowej toksyczny glin, Al3+ do roztworu glebowego, w którym jest kompleksowany przez aniony siarczanowe. Powstały w tym procesie siarczan glinu pełni w roztworze glebowym rolę koagulanta, a więc może pośrednio stymulować procesy łączenia się poszczególnych cząstek gleby w agregaty, co tłumaczy specyficzny, dodatni efekt stosowanego gipsu na strukturę gleb ciężkich, zmniejszając ich podatność na zaskorupianie się. W ten sposób toksyczny glin podlega przynajmniej częściowemu wyłączeniu z roztworu glebowego.

Nie zakwasza i stabilizuje odczyn gleby

Podstawowym skutkiem zakwaszenia gleby jest spadek odczynu (pH), który prowadzi do uruchomienia się związków toksycznych, głównie glinu i manganu. Związki te pojawiają się w glebie kwaśnej (pH poniżej 5,5), lecz dopiero w glebie bardzo kwaśnej (poniżej 4,5) pojawia się Al3+, zagrażający funkcjonowaniu roślin uprawnych.

Pozwala na lepsze wykorzystanie azotu

Rośliny uprawne dobrze odżywione za pomocą nawozu AgroSulCa charakteryzują się większą odpornością na stresy. Działanie i skutki plonotwórcze stosowania siarki w technologii uprawy roślin wrażliwych są bardzo szerokie:

 • biotyczne – siarka zwiększa odporność roślin uprawnych na porażenie wywołane przez grzyby i bakterie
 • abiotyczne – wzrost tolerancji na suszę

Skład chemiczny

SO3– 42%  (17%S)

CaO – 30% (21% Ca)

Forma nawozu

Nawóz jest miałki (niepylisty) – bardzo dobrze rozsiewa się normalnymi siewnikami do wapna oraz roztrząsaczami obornika posiadającymi tarcze odrzutowe.

 • Wymiar kryształków siarczanu wapnia waha się od 5 do 60 µm, wykazując predyspozycję do tworzenia w wodzie zawiesiny. W glebie, tworząc naturalną zawiesinę, przemieszcza się w każdym kierunku profilu glebowego. Jest to niezwykle ważna cecha agrochemiczna nawozu, gdyż wskazuje na jego ruchliwość w profilu glebowym, prowadząc do wysycenia strefy aplikacji nawozu (warstwa orna, a w zasięgu podglebie).

 • Wilgotność
  W nawozie obecne są dwa rodzaje wody, tzw. wolna i związana. Obecność tej pierwszej kształtuje wilgotność nawozu. Zawartość wody wolnej, określającej wilgotność nawozu waha się w zakresie od 6 do 8%, a zawartość związanej jest stała, wynosząc 20%.

Stosowanie pod dane rośliny

Gleby bardzo lekkie
Optymalny termin stosowania nawozu AgroSulCa:

 • pod rośliny ozime – pod orkę siewną
 • pod rośliny jare – wiosną

Optymalny układ następstwa roślin obejmuje rośliny, które przebywają na polu w okresie lata:
a) roślina strączkowa –> zboże;
b) ziemniaki –> zboże.

Gleby lekkie
Optymalny termin zastosowania nawozu AgroSulCa:

 • pod rośliny ozime  – tuż po żniwach, najlepiej pod pierwszy zabieg uprawowy. Nawóz należy intensywnie wymieszać z glebą, możliwe na jak największą głębokość w taki sposób, aby rośliny w pierwszym okresie wzrostu efektywnie pobierały wapń, a wiosną siarkę lub jesienią, pogłównie
 • pod rośliny jare – po żniwach lub pod orkę przedzimową. W systemach bezorkowych – natychmiast po zbiorze przedplonu.
  Stosując nawóz wiosną pod rośliny pozostające na polu latem, wskazane byłoby uwzględnić także roślinę następczą, zwłaszcza gdy to jest rzepak.

Gleby średnie

Optymalny termin zastosowania nawozu AgroSulCa:

 • pod rośliny ozime – od zbioru przedplonu lub pogłównie (na terenach płaskich, aby nie stracić składników w wyniku zmycia czy też erozji)

W oziminach najlepiej nawóz stosować pod dwie kolejne rośliny, przykładowo:
rzepak –> pszenica
pszenica –> rzepak
Ta druga sekwencja roślin jest wysoce optymalna, gdyż nawóz w sposób naturalny zostanie wymieszany w glebie.

 • pod  rośliny jare – pod orkę przedzimową, w okresie letnio-jesiennym oraz wiosną.

W przypadku, gdy po jarych wysiewa się oziminę, wskazane jest zastosowanie nawozu w dawce uwzględniającej obie rośliny.

Gleby ciężkie

Stosowanie nawozu AgroSulCa na gleby ciężkie ma za główny cel poprawę struktury gleby, a więc dawki nawozu muszą być kilkakrotnie większe od niezbędnych do pokrycia potrzeb pokarmowych uprawianych roślin, głównie zbóż. Termin stosowania wypada bezwzględnie na okres pożniwny. Wskazane jest częste, a do tego głębokie wymieszanie nawozu z glebą.4

AgroSulCa jest również bardzo dobrym rozwiązaniem na powierzchnie z zastoiskami wodnymi – tzw. dawka melioracyjna nawozu wynosi na gleby lekkie i średnie 1000-1500kg/ha, a na gleby ciężkie 1500-2500kg/ha.

Stosowanie nawozu pod dane rośliny uprawne, dawki roczne/dwuletnie:

 • rzepak, buraki: 400-600 kg/ha
 • kukurydza: 300-500
 • zboża: 200-400 kg/ha
 • użytki zielone: 300-500 kg/ha
 • lucerna: 400-600 kg/ha
 • pomidor: 400-600 kg/ha
 • warzywa korzeniowe: 300-500 kg/ha
 • kapusta: 400-500 kg/ha
 • sady: 300-500
 • rośliny jagodowe: 300-600 kg/ha

Dodatkowe informacje

Podatek VAT w cenie wynosi

23%

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “AgroSulCa (nawóz siarkowo-wapniowy) 1000kg”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *