Agrafoska PK 20-30 (1 tona)

717.501,770.00

Agrafoska PK(CaO) 20-30-(5) jest nawozem uniwersalnym. Jako nawóz przedsiewny można go stosować, zarówno jesienią, jak i wiosną na wszystkich glebach i pod wszystkie uprawy. Nawóz ten zapewnia wysokie plony w każdych warunkach.

Wyczyść

Opis

Agrafoska PK(CaO) 20-30-(5) jest dwuskładnikowym nawozem powstałym w wyniku mechanicznego zmieszania nawozów typu WE:

  • superfosfatu wzbogaconego, typ A.2.2b,
  • chlorku potasu, typ A.3.3

o następującej zawartość składników odżywczych zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

20% P₂O₅ pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych
13% P₂O₅ pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu w tym 93% pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
30% K₂O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
5% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie

Mikroelementy: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.Fosfor i potas zawarte w nawozie Agrafoska PK(CaO) 20-30-(5) są dobrze przyswajalne dla wszystkich roślin uprawnych. Składniki nawozu są dokładnie ze sobą wymieszane a wielkość granulek obu komponentów jest w przybliżeniu jednakowa, dzięki czemu nawóz dobrze i równomiernie się rozsiewa.

Stosowanie

Agrafoska PK(CaO) 20-30-(5) może być stosowana na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne. Jest to typowy nawóz przedsiewny i niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Proporcja fosforu do potasu jest dostosowana do potrzeb zbóż uprawianych na glebach ubogich w potas przyswajalny. Nawóz ten jest zalecany również do stosowania pod rośliny okopowe ze względu na wysoką zawartość potasu.

Dawki

Podane dawki nawozu Agrafoska PK(CaO) 20-30-(5) są stosowane pod rośliny okopowe uprawiane na oborniku. Jeśli nie stosuje się obornika, to we wszystkich pozycjach należy zwiększyć dawki o 100 kg/ha. Pod zboża jare można stosować nawóz jesienią, szczególnie na glebach średnich i ciężkich. Zboża ozime nawożone jesienią, należy wiosną dokarmić nawozami azotowymi według potrzeb poszczególnych gatunków i odmian. Pod zboża jare nawóz można zastosować krótko przed siewem. Rośliny okopowe można dokarmiać azotem pogłównie we wczesnych fazach ich wzrostu lub zastosować przed siewem buraków i przed sadzeniem ziemniaków.

Składowanie

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach 12 warstw – worki 50 kg, 3 warstwy – big-bagi 500 kg.

 


Nawozy i wapna 24 tony – oferta promocyjna >>


 

Dodatkowe informacje

Podatek VAT w cenie wynosi

8%